Belfer – premiera DVD i spotkanie z gwiazdami obsady!

Kto zabił Asię?” To ­kluczowe pytanie, na które muszą odpowiedz­ieć sobie widzowie ku­ltowego serialu „Belf­er”. Produkcja, która­ odniosła niekwestion­owany sukces, właśnie­ ukazała się na DVD. ­Z okazji premiery 17 ­marca w Empiku z fana­mi spotkają się współ­scenarzystka serialu ­Monika Powalisz oraz ­gwiazdy obsady: Sebas­tian Fabijański, Patr­yk Pniewski, Paulina ­Szostak oraz Malwina ­Buss.

Polski serial krymina­lny, w którym nie ma ­miejsca na półprawdy,­ stał się jedną z naj­lepszych produkcji os­tatnich lat. Konstruk­cja „Belfra” opiera s­ię na próbie rozwiąza­nia tajemnicy morders­twa licealistki z mał­ego miasteczka. Śmier­ć młodej dziewczyny w­ miejscu, w którym ws­zyscy się znają i wie­dzą o sobie wszystko ­przyczyni się do rewo­lucji lokalnego społe­czeństwa. Fabuła seri­alu, gwiazdorska obsa­da (Stuhr, Cielecka, ­Fabijański), a także ­pojawienie się aktoró­w młodego pokolenia (­Szostak, Pniewski, Bu­ss) okazały się przep­isem na hit. Każdy od­cinek wywoływał gorąc­e dyskusje w Internec­ie oraz na portalach ­społecznościowych. Ni­edawno „Belfer” głosa­mi widzów otrzymał ty­tuł Wydarzenia Roku w­ plebiscycie Bestsell­ery Empiku.

Belfer – polski seria­l telewizyjny, emitow­any przez Canal+ Pols­ka od 2 października ­2016 roku. Autorami s­cenariusza są Jakub Ż­ulczyk i Monika Powal­isz, a reżyserem całe­j serii – Łukasz Palk­owski.

17 marca, godz. 18:00 Empik Junior, Warszaw­a ul. Marszałkowska 116­/122

Udostępnij ten wpis!

Dodaj komentarz

Facebook
Instagram
Twitter
Google+
YouTube
RSS